Informacja o naborze partnera

Fundacja Działająca Na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „Kazimierz” ogłasza otwarty nabór partnera/ partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego Działanie 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolne.

 Szczegółowe informacje w zakładce DOKUMENTY›› DO POBRANIA