O nas

Punkt Przedszkolny w Bilczy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2014 r.  z dniem 1 września 2020 roku Punkt Przedszkolny w Bilczy został przekształcony w Kolorowe Przedszkole w Bilczy. Organem prowadzącym pozostaje Fundacja Działająca na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „KAZIEMIERZ”.

Funkcję dyrektora placówki pełni mgr Urszula Wróblewska, która kieruje 25 osobową kadrą pracowników. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Poprzez wszechstronną edukację oraz poznawanie otaczającego świata wychowankowie naszego przedszkola uzyskują solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej nauce w szkole. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola z roku na rok stale rośnie. W roku 2020/2021 opieką przedszkolną objętych jest 214 dzieci w wieku od 3-6 lat, które przydzielone są do poszczególnych grup: Żabki, Smerfy, Skrzaty, Pszczółki, Gumisie, Sówki, Wróbelki, Biedroneczki i Jeżyki.

Przedszkole współpracuje ze specjalistami: logopedą i psychologiem kierowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku. Nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach j. angielskiego, rytmiki, religii, a także w zajęciach gimnastycznych. W budynku znajdują się przestronne, kolorowe sale wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Ponadto przedszkole posiada plac zabaw wyposażony w bezpieczną nawierzchnię oraz atestowane elementy służące do aktywnej zabawy na świeżym powietrzu. Program nauczania obejmuje profilaktykę w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, oraz adaptacji. Spotkania z zapraszanymi przedstawicielami Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, czy służby zdrowia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Nauczyciele i dzieci wielokrotnie biorą udział w lokalnych imprezach organizowanych głównie przez Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Cyklicznie organizowane spektakle teatralne i koncerty filharmonii pobudzają wyobraźnie oraz zainteresowania naszych podopiecznych.

Dzięki dobrej współpracy z rodzicami, uśmiech dzieci i zadowolenie rodziców jest nieodzownym elementem funkcjonowania naszej placówki.