O nas

Punkt przedszkolny w Bilczy „Kolorowe Przedszkole” mieszczący się przy ulicy Szkolnej 2 rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2014 r. Organem prowadzącym jest Fundacja Działająca na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „KAZIEMIERZ”.

Funkcję dyrektora placówki pełni mgr Urszula Wróblewska, która kieruje 25 osobową kadrą pracowników. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Poprzez wszechstronną edukację oraz poznawanie otaczającego świata wychowankowie naszego przedszkola uzyskują solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej nauce w szkole. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola z roku na rok stale rośnie. W roku 2019/2020 opieką przedszkolną objętych jest 206 dzieci w wieku od 3-6 lat, które przydzielone są do poszczególnych grup: Żabki, Smerfy, Skrzaty, Pszczółki, Gumisie, Sówki, Wróbelki, Biedroneczki i Jeżyki.

Przedszkole współpracuje ze specjalistami: logopedą i psychologiem kierowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku. Nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach j. angielskiego, rytmiki, religii, a także w zajęciach gimnastycznych. W budynku znajdują się przestronne, kolorowe sale wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Ponadto przedszkole posiada plac zabaw wyposażony w bezpieczną nawierzchnię oraz atestowane elementy służące do aktywnej zabawy na świeżym powietrzu. Program nauczania obejmuje profilaktykę w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, oraz adaptacji. Spotkania z zapraszanymi przedstawicielami Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, czy służby zdrowia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Nauczyciele i dzieci wielokrotnie biorą udział w lokalnych imprezach organizowanych głównie przez Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Cyklicznie organizowane spektakle teatralne i koncerty filharmonii pobudzają wyobraźnie oraz zainteresowania naszych podopiecznych.

Dzięki dobrej współpracy z rodzicami, uśmiech dzieci i zadowolenie rodziców jest nieodzownym elementem funkcjonowania naszej placówki.