Żłobek

                                                                                      

                                                                                                                 Kontakt

                                                                                                            Samorządowy Żłobek w Bilczy

                                                                                                           tel: 570 -955- 144             

                                                                                                           e-mail: zlobek.bilcza@gmail.com

                                                                                                           

 

 
 

Samorządowy Żłobek w Bilczy

Samorządowy Żłobek w Bilczy działa od 03 listopada 2014 roku. Powstał z myślą o najmłodszych dzieciach ( w wieku od pół roku do 3 lat) oraz ich rodzicach, którzy wracają do pracy po urlopach macierzyńskich bądź szukają nowej pracy i chcą aby ich dziecko pozostawało w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Jest to placówka o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym. O prawidłowy rozwój dzieci dba wykwalifikowana kadra z wyższym wykształceniem pedagogicznym i medycznym oraz wielkim sercem do pracy z najmłodszymi dziećmi.

Żłobek skierowany jest przede wszystkim na bezpieczeństwo i  prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz indywidualne potrzeby każdego dziecka. Doświadczona kadra dba o atmosferę zbliżoną do atmosfery panującej w rodzinnym domu. Dzieci codziennie mają czytane bajeczki, uczą się wyliczanek, wierszyków i piosenek oraz biorą udział w zajęciach taneczo-ruchowych. Przy pomocy opiekunek wykonują również proste prace plastyczne. Żłobek kładzie duży nacisk na usamodzielnianie się swoich podopiecznych, tak aby kończąc edukację żłobkową dzieci umiały same się ubrać, jeść, korzystać z toalety czy umyć rączki i buzię.

Obecnie do żłobka uczęszcza 74  dzieci są podzielone na 3 grupy:

Grupa " Motyliki" 

Grupa " Misie"

Grupa " Krasnoludki"