Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia taneczno-gimnastyczne

Zajęcia taneczno-gimnastyczne Zumba prowadzone są przez trenerów, instruktorów Szkoły Tańca Dance Design, która współpracuje z Kolorowym Przedszkolem od 3 lat. Podczas zajęć dzieci poznają proste, dostosowane do wieku układy choreograficzne, które zawierają elementy i kroki tańców latynoamerykańskich (salsa, samba, cha-cha),tańca hip-hop i disco. To wspaniałe połączenie muzyki i ruchu.

Czas trwania zajęć to 45 min. Rozpoczynają się one krótką rozgrzewką aby dobrze przygotować mięśnie i cały organizm do dalszych ćwiczeń, kończą się rozciąganiem wszystkich partii mięśniowych, prostymi ćwiczeniami gimnastycznymi.

Zajęcia logopedyczne

Podczas zajęć grupowych prowadzonych przez pedagoga-logopedę dzieci uczestniczą w ćwiczeniach, które mają na celu:

  • Kształtowanie odpowiedniego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • Usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego,
  • Wzbogacenie słownictwa, rozwijanie mowy powieściowej,
  • Kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (połykanie, żucie),
  • Kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka,
  • Uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Zajęcia języka angielskiego

Poprzez zabawę dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w formie zabawy w połączeniu ze wszystkimi obszarami edukacji. Nauka odbywa się poprzez powtarzanie za nauczycielem lub nagraniem; poprzez konstruowanie prostych wypowiedzi, recytację wierszyków oraz prostych piosenek.

Religia

W zajęciach uczestniczą dzieci z grup: III – IX. Katecheza pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłego rozwoju duchowego. Podczas zajęć dzieci wspólnie śpiewają, rozmawiają na temat postaci biblijnych oraz wykonują proste prace plastyczne. Na zajęciach promowana jest postawa przedszkolaka jako człowieka życzliwego, pomocnego, opiekuńczego otwartego na innych. Wraz z nauczycielem dzieci odkrywają znaczenie wartości takich jak: miłość, szacunek do siebie i otoczenia. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, opierają się na indywidualnym podejściu do grupy.

Zajęcia karate

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min. Poprzez zabawę prowadzone są ćwiczenia mające na celu poprawę kondycji fizycznej, a także zdrowotnej naszych podopiecznych. Dodatkowym walorem zajęć jest kształtowanie wśród najmłodszych postaw moralnych, dyscypliny i wzajemnego szacunku.

Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania dla dzieci 6 letnich

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie na basenie „Koral” w Morawicy. Dzieci pod opieką nauczyciela i instruktora nabywają odwagi do bezpiecznej zabawy w wodzie oraz poznają podstawowe techniki pływania.

Rytmika

Zajęcia przystosowane są do rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają na rozwijanie słuchu i znajomości dźwięków. Zajęcia polegają na kształtowaniu w dzieciach poczucia rytmu, poznawaniu prostych form muzycznych, a także różnych grup instrumentów muzycznych. Dzieci uczą się wykorzystywać muzykę do wyrażania swoich emocji.

Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 6 lat

Zajęcia prowadzone przez nauczyciela wychowania sportowego, odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godzinę. Podczas zajęć dzieci biorą udział w różnych formach aktywności ruchowej. Duża waga przywiązywana jest do zabaw i ćwiczeń wspierających prawidłową postawę dziecka gdyż już od najmłodszych lat staramy się doskonalić takie cechy jak: zwinność, zręczność i zdrową rywalizację. Dodatkowo podczas zajęć dzieci mają możliwość rozwijać swoje indywidualne zainteresowania sportowe.

Warsztaty kulinarne

Zajęcia prowadzone przez Panią Dietetyk Annę Struzik, odbywają się raz w miesiącu i trwają 1 godzinę z podziałem na grupy. Podczas zajęć dzieci poznają produkty, z których samodzielnie przygotowują zdrowe przekąski, desery i wypieki. Dzięki warsztatom dzieci mają okazję poznać zdrowe i pełnowartościowe produkty co ma wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz rozszerzenie preferencji smakowych.