Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami dla dzieci w ich wczesnych latach życia. Dobra współpraca z rodzicami, zrozumienie oraz akceptacja wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, przyczynia się również do wzrostu prestiżu przedszkola. Nasze przedszkole stale informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, tak by wspólnymi siłami łagodzić trudności jakie napotykają ich dzieci. Ponadto na bieżąco przekazywane są informacje o zadaniach wychowawczych realizowanych w naszej placówce. Różnorodne formy współpracy polegają między innymi na włączeniu rodziców w organizację uroczystości okolicznościowych takich jak: Mikołaj, Bal Karnawałowy, Wigilia, Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Rodzica. Organizowane są również rozmowy indywidualne i spotkania grupowe z wychowawcą grup.

Jednocześnie przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami kulturalnymi i instytucjami wspierającymi takimi jak: Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku.