Ważne informacje

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W BILCZY,

BILCZA UL. SZKOLNA 2,26 – 026 MORAWICA

TEL. 572 498 649

 

Szanowni Państwo,

od dnia 01 lipca 2020 r. planowane jest otwarcie Punktu Przedszkolnego dla 36 dzieci, w reżimie sanitarnym:

1.     Godziny otwarcia: 7.00 – 16.00

2.     Warunek przyjęcia dziecka:

- obydwoje rodzice pracujący. Stwierdzenie zatrudnienia będzie weryfikowane tylko na podstawie zaświadczenia od pracodawcy, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (służby medyczne, handel, usługi) na podstawie oświadczenia i wpisu do CEDG lub KRS;

- oświadczenie rodziców i opiekunów prawnych (do pobrania na stronie przedszkole-bilcza.pl).

W/w dokumenty będzie można dostarczyć do skrzynki korespondencji znajdującej się przed budynkiem przedszkola lub jako skan na skrzynkę e-mail: bilcza.koloroweprzedszkole@gmail.com do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 14.30.

Dostarczenie przez państwa w/w dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z chęcią posłania przez państwo dziecka do przedszkola                 w obowiązującym reżimie sanitarnym.

W przypadku przekroczenia limitu ilości chętnych w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych, handlu i usługach oraz dzieci od najmłodszych grup wiekowych.

 

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją pracy placówki w reżimie sanitarnym oraz procedurami zachowania bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronie przedszkola:  

przedszkole-bilcza.pl.

 

Przypominamy o terminowym regulowaniu należności za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłat należy dokonać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca. Bardzo serdecznie prosimy o przestrzeganie tego terminu.

 

Informację w sprawie nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy przesyłać (SMS) do godz. 6.30 (rano) lub dzień wcześniej.

W wiadomośći (SMS) prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy grupy oraz dni (data), w których będzie nieobecność.

Nieobecności prosimy zgłaszać pod numer telefonu : 572 - 498 - 649