Rekrutacja 2020/2021 (ważne informacje)

 

Szanowni Rodzice!

 

 

W związku z wyprowadzeniem STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO składanie dokumentów rekrutacyjnych (Wniosków) będzie odbywało się do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku Punktu Przedszkolnego w godzinach pracy biura lub skanem na e-mail: bilcza.koloroweprzedszkole@gmail.com

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00.

Przypominamy, o składaniu kompletnych Wniosków ( załączniki + kserokopie wymaganych dokumentów) w KOSZULKACH FOLIOWYCH.

Termin składania dokumentów zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do dnia 27 marca 2020.

Wszelkie informacje w sprawie Rekrutacji na stronie www.przedszkole-bilcza.pl oraz pod numerem telefonu 534 855 410 w godzinach pracy biura (7.00 -15.00)

 

Szanowni Rodzice!

Z dniem 2 marca 2020 roku rozpoczynamy rekrutację do Punktu Przedszkolnego dzieci na rok 2020/2021. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami rekrutacji. Dotyczą one tylko rodziców, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do Punktu Przedszkolnego w Bilczy.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce odbywa się na podstawie Deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do naszego Punktu Przedszkolnego.

W związku z tym rodzice powinni złożyć stosowną Deklarację (Załącznik nr 2) w terminie do 21 lutego 2020r. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie skutkuje utratą przez dziecko statusu kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga! Dziecko 6-letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Informujemy ponadto, że Wnioski ( Załącznik nr 1) o przyjęcie do przedszkola oraz kryteria kandydata brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, będą dostępne w Punkcie Przedszkolnym w Bilczy „Kolorowe Przedszkole” oraz  do pobrania na stronie www.przedszkole-bilcza.pl

Wnioski (Załącznik nr 1) prosimy składać w terminie od 2 marca do 27 marca 2020 r.

Informacja w sprawie Rekrutacji pod numerem telefonu: 534 855 410 (w godzinach pracy biura)