Ramowy Plan Zajęć

 • 6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8:00 – 8:30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
 • 8:30 – 8:45 Ćwiczenia poranne.
 • 8:45 – 9:00 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne.
 • 9:00 – 9:30 Śniadanie.
 • 9:30 – 9:45 Czynności higieniczne po śniadaniu.
 • 9:45 – 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową. Zajęcia z całą grupą.
 • 10:30 – 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu; podczas sprzyjającej pogody – zabawy na placu zabaw, spacery, zajęcia przyrodnicze. Podczas niesprzyjającej pogody – zabawy swobodne lub praca indywidualna w sali przedszkolnej.
 • 11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne.
 • 11:45 – 12:15 Obiad.
 • 12:30 – 14:00 Zajęcia wyciszające dla starszych dzieci, muzykoterapia, czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, sen dla najmłodszych grup.
 • 14:00 - 14:30 Podwieczorek
 • 14:30 – 16:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia graficzne, zabawy dydaktyczne, zabawa na placu przedszkolnym.