Bezpieczne Przedszkole

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w naszym przedszkolu już od najmłodszych lat staramy się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a zatem pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.

Dzieci poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, dowiadują się że nie wolno nawiązywać kontaktów z nieznajomymi, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię, poznają numery alarmowe, a także poznają znaki oznaczające niebezpieczne substancje i miejsca. Dowiadują się jakie informacje należy podać w razie zgłaszania pożaru i niebezpiecznych sytuacji. Nauczyciel w przedszkolu powinien nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, dlatego też ustala z nimi normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem i zachęca do przestrzegania KONTRAKTU GRUPY. Zajęcia i zabawy dotyczące norm i zasad z zakresu bezpieczeństwa własnego i innych są realizowane najczęściej w oparciu o metody aktywne. Zabawy dydaktyczne, scenki rodzajowe, inscenizacje teatralne, wycieczki, spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką czy lekarzem to nieodłączny element pracy wychowawczej przedszkola. Bezpieczne przedszkole to również estetyczne i czyste sale, bezpieczny plac zabaw, pogodny personel oraz wspieranie dziecka w każdej sytuacji. Wszyscy pracownicy przedszkola zdają sobie sprawę, że wszelkie działania w placówce mają służyć jednemu celowi - zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dzieci.

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala